Otevírací doba pro ubytované hosty

Snídaně             8:00     -       9:00
Večeře             18:30     -     19:30


Strava objednaná na celý pobyt se platí předem.

V jiném čase se snídaně a večeře vydávají pouze po dohodě. Pokud má host jídlo objednané a nedostaví se v dohodnuté době, zaplatí jej v plné výši i přesto, že si stravu nevyzvedl.Otevírací doba pro neubytované hosty       


Jestliže máme ubytované hosty a připravujeme jim večeři, obsloužíme i neubytované hosty.