Storno podmínky

Storno podmínky:

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze nebo v písemné objednávce , záloha bude vrácena v plné výši

Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% ze zálohy
 

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu  nebo zkrácení pobytu v době od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100%  z poskytnuté zálohy.
 
Zruší-li klient objednaný pobyt nebo část pobytu po příjezdu, během pobytu,nebo pokud na pobyt nenastoupí vůbec, účtují se mu storno poplatky ve výši 100% z hodnoty objednaných služeb, nepodaří-li se ubytovateli obsadit uvolněný pokoj. (Dle Občanského zákoníku, §759 - újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit.
Ubytovatel tedy má nárok na náhradu ušlého zisku za dny, ve které v důsledku vašeho zrušení rezervace daný pokoj neobsadil. Dny, kdy pokoj byl již obsazen někým jiným, náhradě nepodléhají.
Písemným nebo telefonickým potvrzením rezervace a případnou úhradou ceny pobytu klient stvrzuje, že byl s těmito storno podmínkami obeznámen a respektuje je.